Avgift för ridlektion, handikappridning

Priset för ridlektionen gäller enbart för handikappridningen

Pris/lektion: Onsdagar: 180 kr, betalas i förväg till konto 339043-2

Man kan med fördel betala för fler lektioner i taget.

Söndagsridningen är ett samarbete med RBU – Västmanland. Läs mer om betalningen här >>