Handikappsektionen Hästport för alla

Västerås Ryttarsällskaps Handikappsektion bildades 1969

Fr o m 2015 Heter vi VRSHS, Västerås Ryttarsällskap Hästsport för alla. Ordet Handikappsektion kommer att tas bort när vi anser att tiden är mogen.

Vi vänder oss till ridintresserade i alla åldrar med funktionsvariation. Vi bedriver lektionsridning varje onsdagskväll kl. 19-21 samt söndagar kl. 8.00-11.00 Ridningen pågår under i stort sett samma tider som skolåret. På söndagsmorgnarna bedrivs verksamheten i samarbete med 
RBU -Västmanland, föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Målet med ridningen både på onsdagar och söndagar är förutom att alla ska ha roligt:

  • att alla som vill rida ska ha möjlighet att rida
  • att de ridande hela tiden utvecklar sin ridning med utgångspunkt från de förutsättningar de har
  • att ridningen är en sorts habiliteringen, träning, som kan förbättra de ridandes livskvalitet
  • att ridningen sker under trivsamma former som skapar gemenskap och social samvaro inte bara mellan de ridande utan bland alla som deltar, medhjälpare, föräldrar, ledsagare. De ridande ska känna sig delaktiga och alla tilltalas med namn. Det gäller även medhjälpare, föräldrar, ledsagare osv.

Utöver lektionsridning har vi de senaste åren ordnat ridturer på islandshästar.  

På sommaren brukar vi göra en dagsutflykt.

Vi har också under ett antal år ordnat med en bussresa till Stockholm Horse Show för ryttare/ledsagare och anhöriga i mån av plats. 

Vi finns på facebook i grupperna:  Hästsport för alla, ridning onsdagkvällar, ridning söndagmorgnar och VRS HS Teori