Igenridning

Igenridning sker i mån av plats och i lämplig grupp utifrån elevens färdigheter. Denna ridning får ske inom nuvarande betalningsperiod och den närmast föregående.

Om eleven har sagt ifrån sin plats i ridgruppen och slutat rida så får ingen igenridning göras efter sista inbetalningsperiod.

Vid sjukdom eller förhinder vid enstaka tillfällen vill vi att ni meddelar kontoret senast 2 timmar innan lektionens början för att vi ska kunna erbjuda andra elever igenridning.

Frånvaro kan anmälas via telefon 021-18 88 83,
mail Rocklundaridskola@gmail.com eller via SMS 073-746 33 21.