Medlemsavgift

Medlemsavgiften i Västerås Ryttarsällskap gäller per kalenderår och betalas helst tidigast 1 januari.

350 kr för juniorer = 0 till och med 25 år
450 kr för seniorer = året man fyller 26 år och uppåt, född 1998 eller tidigare
samt 1 200 kr i anläggningshyra för privatryttare som utnyttjar anläggningen på egen hand.

Betala till Pg 33 90 43-2 
ange namn, adress, telefonnummer, födelsedatum och mailadress. Nya medlemmar måste meddela fullständigt födelsedata. 
Inbetalningskort finns också att hämta på kontoret i stallet. OBS! Om inte allt får plats skicka kompletterade uppgifter till adress@vrs.se.

Om ni ändrat adress var vänlig och skriv ”Obs ny adress”.

Ändrar du adress eller namn, så meddela det till Mia Stephanson, Gesällgatan 1, 722 20 Västerås, telefon 0705-32 38 32 eller skicka mejl till adress@vrs.se. Om vi inte får korrekta uppgifter, blir det fel i medlemsregistret och ni får inte tidningen Häst och Ryttare ifrån förbundet. Ni är heller inte försäkrade.