Grönt kort

Ska du tävla lokal tävling eller högre då behöver du eller din förälder/annan vuxen ha grönt kort. Kursen ger dig en bred grundkunskap kring det som är bra att veta inför ditt tävlande. Kursen tar bland annat upp etik, moral, tävlingsregler, allmän hästkunskap, säkerhet med mera som är bra att kunna inför tävlingen. Det innehåller både teoretiska och praktiska moment. Kursen avslutas med ett prov.

 Gällande ålder för att ta grönt kort:

  • Från och med det år ryttaren fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen för att avlägga proven. Från och med 1 jan det år ryttaren fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.
  • För barn upp till 12 år gäller att målsman/annan vuxen har Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling.

Grönt kort kurs

Kursen är uppbyggd i två delar
– En del som du gör på webben (via SISU) på cirka 10 timmar som ska vara klar inför första träffen.
– En fysisk del som du har tillsammans med kursledare

För tillfället finns ingen grönt kort kurs planerad.

Grönt kort ledare Emilia Tiia Hauatala (email: emilia.hautalaa@gmail.com)