Hjärtat

Hjärtat heter egentligen Captain Heart Breaker. Hon är född 2012 e. Boswell Mr Heart Breaker- Capten Clover. Hjärtat importerades från Irland sommaren 2019.