Oden

Oden är född 2016 e Palle af Bollöarna – Enegårdens Kanesco.