Working Equitation  19 augusti

Tidsschema


Parkering

Pga den stora mängd regn som har fallit kan vi inte nyttja den gräsplan vi vanligtvis använder till parkering. Parkering kommer ske på av parkeringsvakten anvisad plats. Vi hoppas alla kan hjälpas åt att lösa situationen på bästa sätt.

Startlista

Vaccinationskontroll. Visa i sekretariatet