Årsmöteskallelse

Västerås Ryttarsällskap håller årsmöte lördagen den 17 februari 2024 kl 17:30 på Falkenbergska Kvarnen Västerås.

Förslag från enskild medlem, att upptas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna fr.o.m. 7 dagar före årsmötet.

Efter årsmötet kommer den årliga årsmötesfesten äga rum. Mer information här

Information om VRSHS och USEK årsmöten kommer att komma ut här på hemsidan, anslagstavlan, facebook och instagram.

Dela