Medlemsavgift 2024

NYTT ÅR OCH DAGS FÖR NY MEDLEMSAVGIFT!
350 kr för juniorer = 0 till och med 25 år
450 kr för seniorer = året man fyller 26 år och uppåt, född 1998 eller tidigare.

Betala till Pg 33 90 43-2 ange namn, adress, telefonnummer, födelsedatum och mailadress. OBS! Om inte allt får plats skicka kompletterade uppgifter till adress@vrs.se.
Ändrar du adress eller namn, så meddela det till Mia Stephanson, telefon 0705-32 38 32 eller skicka mejl till adress@vrs.se. Om vi inte får korrekta uppgifter, blir det fel i medlemsregistret och ni får inte tidningen Häst och Ryttare ifrån förbundet. Ni är heller inte försäkrade.

Dela